Hauptseite → Afghanistan → Samangan
Qashqah

Andere Namen: Kashka,Kashkeh,Qashaqeh,Qashqah,Qasqa,Qas̄qa,قشقه, Qashqah

Qashqah Pa'in

Andere Namen: Qashaqeh,Qashaqeh pa'in,Qashaqeh pā’īn,Qashqah Pa'in,Qashqah Pā’īn,Qasqa Pa'in,Qašqa Pā’īn,قشقه پائین, Qashqah Pā’īn

Qashlaghak

Andere Namen: Qashlaghak,Qashlāghak,Qaslaghak,Qas̄lāghak,قشلاغک, Qashlāghak

Qaynar-e Bala

Andere Namen: Qaynar-e Bala,Qaynar-e Bālā,قینر بالا, Qaynar-e Bālā

Qaynar-e Pa'in

Andere Namen: Qaynar-e Pa'in,Qaynar-e Pā’īn,قینر پائین, Qaynar-e Pā’īn

Koh-e Qaza Khanah

Andere Namen: Koh-e Qaza Khanah,Kohe Qazakhana,Kohe Qazakhāna,Kuh-e Qazakhaneh,Kōh-e Qazā Khānah,Kūh-e Qazakhāneh,کوه قزا خانه, Kōh-e Qazā Khānah

Qazanguzar

Andere Namen: Qazangozar,Qazanguzar,Qazāngozar,Qazānguzar,قزانگزر, Qazānguzar

Darah-ye Qazanguzar

Andere Namen: Darah-ye Qazanguzar,Darah-ye Qazānguzar,Darrahe Qazangozar,Darreh-ye Qazangozar,Darreh-ye Qazāngozar,درۀ قزانگزر,Ḏaṟṟahe Qazāngozaṟ, Darah-ye Qazānguzar

Qazaqli

Andere Namen: Qazaqli,Qazāqlī,قزاقلی, Qazāqlī

Qipchaq-Takhtah

Andere Namen: Qepcaq-takhta,Qepchaq Takhteh,Qepchāq Takhteh,Qepčāq-takhta,Qipchaq-Takhtah,Qipchāq-Takhtah,قپچاق تخته, Qipchāq-Takhtah

Qishlaq-e Rahim

Andere Namen: Qeshlaq-e Rahim,Qeshlāq-e Raḩīm,Qeslaqe Rahim,Qes̄lāqe Ṟahīm,Qishlaq-e Rahim,Qishlāq-e Raḩīm,قشلاق رحیم, Qishlāq-e Raḩīm

Sai-i-Qizil Orlamsh

Andere Namen: Sai Qezel Orlamesh,Sai-i-Qizil Orlamsh,Say Qezel Orlamesh,Say-e Qizil Urlamish,Saī Qezel Orlamesh,Sāy Qezel Orlamesh,Sāy-e Qizil Urlamish,سای قزل ارلمش, Sai-i-Qizil Orlamsh

Qizil Quduq

Andere Namen: Qezelqodugh,Qezelqodūgh,Qizil Quduq,Qizil Qūdūq,قزل قودوق, Qizil Qūdūq

Qizil Sai

Andere Namen: Qezel Say,Qezel Sāy,Qizil Sai,Qizil Sai (1),Qizil Say,Qizil Sāy,قزل سای, Qizil Sai

Qobi

Andere Namen: Qobi,Qobī,قبی, Qobī

Quch Nihal

Andere Namen: Qoch Nehal,Qoch Nehāl,Quch Nahal,Quch Nihal,Quch Nihāl,Qūch Nahāl,قچ نهال, Quch Nihāl

Tapahha-ye Quduq

Andere Namen: Tapaha-i-Qodugh,Tapahha-ye Quduq,Tapahhā-ye Quduq,Tapahā-i-Qoḏugh,Tappehha-ye Qodugh,Tappehhā-ye Qodugh,تپه های قدق, Tapahhā-ye Quduq

Qomishi

Andere Namen: Qomishi,Qumishi,Qumishī,قمشی, Qomishi

Qunghir

Andere Namen: Qongher,Qun Ghit,Qun Ghīt,Qunghir,قن غیت,قنغر, Qunghir

Qorban Bulaq

Andere Namen: Qorban Bulaq,Qorbān Būlāq,Qurban Bulaq,Qurbān Bulāq, Qorbān Būlāq

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in