Hauptseite → Afghanistan → Helmand
Wilayat-e Helmand

Andere Namen: Helmand, Wilāyat-e Helmand

Lashkar Gah

Andere Namen: Bist,Bost,Bust,Lashkar Gah,Lashkar Gāh,Lashkargah Bust,Lashkargakh,Laskargah,Las̲h̲kargāh Busṯ,Laškargāh,Nawab City,لشكر گاه,لښکرگاه بسټ, Lashkar Gāh

Girishk

Andere Namen: Gereshk,Geresk,Gerešk,Girishk,Nahr-e Saraj,Nahr-e Sarāj,Герешк,گرشک, Girishk

Baghran

Andere Namen: Baghran,Baghrān,Bāghrān,Hokumati Baghran,Hokūmatī Baghṟān,باغران,بغران, Bāghrān

Sangin

Andere Namen: Sandzhin,Sangin,Sangīn,Sarban Qal`eh,Sārbān Qal‘eh,Санджин,سنگین, Sangīn

`Alaqahdari Deh-e Shu

Andere Namen: `Alaqadari Dehe Su,`Alaqahdari Deh-e Shu,`Alaqehdari Deh-e Shu,علاقهداری ده شو,‘Alāqahdārī Deh-e Shū,‘Alāqaḏāṟī Dehe S̄u,‘Alāqehdārī Deh-e Shū, ‘Alāqahdārī Deh-e Shū

Markaz-e Hukumat-e Darwayshan

Andere Namen: Darvishan,Darvīshān,Darwesan,Markaz-e Hukumat-e Darwayshan,Markaz-e Hukumati Darwayshan,Markaz-e Ḩukūmat-e Darwayshān,Markaz-e Ḩukūmatī Darwayshān,Markaze Hokumati Darwesan,Maṟkaze Hokūmatī Darwēsān,مرکز حکومتی درویشان,Ḏaṟwes̄ān, Markaz-e Ḩukūmat-e Darwayshān

Nawa-i-Barakzayi

Andere Namen: Nawa-i-Barakzayi

Garmsir

Andere Namen: Garmser, Garmsīr

Pay Chinab

Andere Namen: Pāy Chināb

Khushk Awah

Andere Namen: Khushk Awah,Khushk Āwah,Khushkawah,Khushkāwah,khshk awh,khshkawh,خشک اوه,خشکاوه, Khushk Āwah

Karez-e Washayr

Andere Namen: Karez-e Washayr,Kārēz-e Wāshayr,کارېز واشیر, Kārēz-e Wāshayr

Karez-e Baranak

Andere Namen: Karez-e Baranak,Kārēz-e Bārānak,کارېز بارانک, Kārēz-e Bārānak

Karez-e Langar

Andere Namen: Karez-e Langar,Kārēz-e Langar,کارېز لنگر, Kārēz-e Langar

Karez-e Padah Kah

Andere Namen: Karez-e Padah Kah,Kārēz-e Padah Kah,کارېز پده که, Kārēz-e Padah Kah

Tal Aspay

Andere Namen: Tal Aspay,تل اسپی, Tal Aspay

Tal-e Aspay

Andere Namen: Tal-e Aspay,تل اسپی, Tal-e Aspay

Sur Ghargay Mandeh

Andere Namen: Sur Ghargay Mandeh,Sur Ghargi,Sūr Ghargay Māndêh,Sūr Ghargī,سور غرگی مانده, Sūr Ghargay Māndêh

Wene Mandeh

Andere Namen: Waisi Mandeh,Waīsī Māndêh,Wene Mandeh,Wênē Māndêh,ونې مانده,ویسی مانده, Wênē Māndêh

shwrkyan mandh

Andere Namen: شورکیان مانده

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in