Hauptseite → Afghanistan → Other
Islamic Republic of Afghanistan

Andere Namen: 'Apekanikana,A Phu Han (Afghanistan),A Phú Hãn (Afghanistan),A-fu-hon,Afeganistao,Afeganistaun,Afeganistão,Affganistan,Afg"anistan,Afg'oniston,AfgIanistan,Afgaanistaan,Afganastan,Afgania,Afganio,Afganischtaan,Afganistaan,Afganistan,Afganistan - afghanstan,Afganistana,Afganistanas,Afganistani,Afganiston,Afganistàn,Afganistán,Afganistán - افغانستان,Afganistána,Afganistáni,Afganistón,Afganistāna,Afganisztan,Afganisztán,Afganstan,Afgansuyu,Afganujo,Afgańistan,Afghanestan,Afghanistaan,Afghanistan,Afghanístàn,Afghánistán,Afghānestān,Afgonistan,Afgoniston,Afgànistan,Afgʻoniston,Afqaanistan,Afuganisitani,Afxanistan,Afğanistan,An Afganastain,An Afganastáin,Ap-ga-ni-xtan,Apganistan,Aphganistan,Auganstan,Avganistan,Da Afghanestan Shahi Dowlat,Da Afghānestān Shāhī Dowlat,De Afghanistan Islami Jumhuriyat,Democratic Republic of Afghanistan,Doulat i Jumhouri ye Afghanistan,Dowlat-e Eslami-ye Afghanestan,Dowlat-e Eslāmī-ye Afghānestān,Dowlat-e Padshahi-ye Afghanestan,Dowlat-e Pādshāhī-ye Afghānestān,Dê Afghānistān Islāmī Jumhūriyat,Efganistan,Efğanıstan,I-Afugani,Islamic Republic of Afghanistan,Islamic State of Afghanistan,Jamhuri-ye Islami-ye Afghanistan,Jamhūrī-ye Islāmī-ye Afghānistān,Jomhuri-ye Afghanestan,Jomhuri-ye Demowkratik-e Afghanestan,Jomhuri-ye Eslami-ye Afghanestan,Jomhūrī-ye Afghānestān,Jomhūrī-ye Demowkrātīk-e Afghānestān,Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afghānestān,Kingdom of Afghanistan,Lafganistaen,Lafganistän,Owganystan,Republic of Afghanistan,Republica de l'Afganistan,República de l'Afganistan,Sarta Apganmudin Orn,Yn Afghanistaan,a fu han,afaganistana,afganistana,afghanstan,afghanystan,afuganisutan,afyganisTAN,apeuganiseutan,aphaganasthana,aphaganisatana,aphaganistana,aphaghanistana,aphganistaൻ,aphghanistan,aphghanistana,apkanistan,apkanittan,avghaneti,dwlt aslamy afghanstan,jmhwry aslamy afghanstan,prathes xafkanisthan,xafkanisthan,yafghanystan,Áp-ga-ni-xtan,Â-fu-hon,Əfqanıstan,Αφγανιστάν,Авганистан,Ауғанстан,АфгIанистан,Афганистаан,Афганистан,Афганістан,Афгъанистан,Афґан, Islamic Republic of Afghanistan

Sharo Dand Khwar

Andere Namen: Sharo Dand Khwar,Shārō Ḏanḏ Khwaṟ,شارو ډنډ خوړ, Shārō Ḏanḏ Khwaṟ

Saru Lashtay Ghar

Andere Namen: Saru Lashtay Ghar,Sarū Lashtay Ghar,سرو لشتی غر, Sarū Lashtay Ghar

Shinurah Talah

Andere Namen: Shinurah Talah,Shinūrah Tālah,شنوره تاله, Shinūrah Tālah

Wechah Kand

Andere Namen: Wechah Kand,Wêchah Kand,وچه کند, Wêchah Kand

Yakhak Sar

Andere Namen: Yakhak Sar,یخک سر, Yakhak Sar

Torah Darah

Andere Namen: Torah Darah,Tōrah Darah,توره دره, Tōrah Darah

Takhchu Garang

Andere Namen: Takhchu Garang,Tākhchū Gaṟang,تاخچو گړنگ, Tākhchū Gaṟang

Loy Sar

Andere Namen: Loy Sar,Lōy Sar,لوی سر, Lōy Sar

Za Khelo Kandow

Andere Namen: Za Khelo Kandow,Zā Khēlō Kanḏow,زا خېلو کنډو, Zā Khēlō Kanḏow

Burjgay Kandow

Andere Namen: Burjgay Kandow,Burjgay Kanḏow,برج گی کنډو, Burjgay Kanḏow

Zizhah Darah

Andere Namen: Zizhah Darah,Zīz̲h̲ah Darah,زیږه دره, Zīz̲h̲ah Darah

Za Khel Tangai

Andere Namen: Za Khel Tangai,Za Khelo Tangai,Zā Khēl Tangaī,Zā Khēlō Tangaī,زا خېل تنگی,زا خېلو تنگی, Zā Khēl Tangaī

Haji Say

Andere Namen: Haji Say,حاجی سای,Ḩājī Sāy, Ḩājī Sāy

Zari Chukah

Andere Namen: Zari Chukah,Zarī Chūkah,زری چوکه, Zarī Chūkah

Zari Sar

Andere Namen: Zari Sar,Zarī Sar,زری سر, Zarī Sar

Suy Sar

Andere Namen: Suy Sar,Sūy Sar,سوی سر, Sūy Sar

Shuyah Chaylah

Andere Namen: Shuyah Chaylah,Shūyah Chaylah,شویه چیله, Shūyah Chaylah

Torah Tsukah

Andere Namen: Torah Tsukah,Tōrah Tsūkah,توره څوکه, Tōrah Tsūkah

Owah Shatayr Sar

Andere Namen: Owah Shatayr Sar,Ōwah Shatayr Sar,اووه شتیو سر, Ōwah Shatayr Sar

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in